Rok szkolny 2017/2018

Język angielski metodą „Natural Approach”

Dzięki obrazkom uczniowie lepiej zapamiętują słownictwo. Na zajęciach wykorzystujemy Wielkie Słowniki Obrazkowe zakupione z budżetu projektu „Rozwińmy Żagle Szans”.

**************************************************

Programujemy razem z BALTIM : )

**************************************************

Zajęcia w ramach projektu „Rozwińmy żagle szans" z doskonalenia kompetencji językowych.

**************************************************

Zajęcia z doradztwa zawodowego

**************************************************

Zajęcia pt.: EKSPLOATOWANIE  INNYCH CZYLI PASOŻYTNICTWO I PASOŻYTY na Akademii Pomorskiej oraz badanie własnej wydolności oddechowej w Zakładzie Anatomii Człowieka. 

**************************************************

Rozwijanie sfery emocjonalno - społecznej: rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez sztukę - próby do spektaklu "Opowieść wigilijna".


**************************************************

Dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem kart Grabowskiego.

**************************************************

Terapia pedagogiczna grupowa

Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej grupowej organizowane są dla uczniów  zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Uczniowie uczą się jak pracować w grupie, jak nawiązywać i utrwalać więzi społeczne. Zakres tematyczny zajęć obejmuje różne dziedziny życia tj: komunikacja interpersonalna, role grupowe, podejmowanie decyzji, odkrywanie kreatywności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zarządzanie sobą w czasie, przedsiębiorczość i planowanie. W czasie zajęć uczniowie uczą się prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywania konfliktów, planowania swojej przyszłości oraz kierowania własnym rozwojem.

**************************************************

 Język angielski metodą Natural Approach

Podczas nauki uczniowie mogą korzystać z nowo utworzonej multimedialnej pracowni językowej. Praca na stanowiskach wyposażonych w słuchawki i mikrofony sprzyja przełamaniu wszelkich barier przed mówieniem w języku obcym. Praca na tablicy interaktywnej to nauka języka połączona z zabawą.

**************************************************

Zajęcia z języka hiszpańskiego

Na zajęciach języka hiszpańskiego uczniowie nie tylko korzystają z podręczników unijnych, ale również z wszelkich dodatkowych pomocy takich jak: słowniki obrazkowe, tablica interaktywna, programy audiowizualne, słuchawki, itp. Zadania gramatyczno-leksykalne wykonywane są więc w sposób praktyczny i przyjemny. Wszystkie zajęcia językowe realizowane są w Pracowni Lingwistycznej.

 **************************************************

Zajęcia na Akademii Pomorskiej dla uczniów klas II i III - BIOLOGIA Z CHEMIĄ

**************************************************

Tworzenie dokumentów aplikacyjnych za pomocą kreatora.

**************************************************

Zajęcia grupowe „Moc pierwszego wrażenia"- próby podjęcia rozmowy kwalifikacyjnej.

**************************************************

**************************************************

Zajęcia z uczniami klas III. Uczymy się mierzyć ciśnienie tętnicze oraz doskonalimy technikę mikroskopowania korzystając z nowego sprzętu zakupionego dla uczestników projektu. 

 **************************************************

LABORATORIUM BIOLOGICZNO-CHEMICZNE: Uczniowie m.in. otrzymywali kwas fosforowy (V) oraz wodorotlenek sodu i badali ich właściwości. Przeprowadzali badanie odczynu roztworów przy pomocy różnych wskaźników.

**************************************************

Uczniowie uczęszczający na zajęcia języka angielskiego metodą Natural Approach wzięli udział we wspólnym przyrządzaniu dań według tradycyjnych receptur: hiszpańskiej tortilli z kurczakiem i warzywami, amerykańskich naleśników z bananami, a także angielskich „Brownies”. Podczas wykonywanej pracy „młodzi kucharze” pod okiem prowadzącej zajęcia Katarzyny Kostrubiec mogli porozumiewać się wyłącznie w języku angielskim.

**************************************************

"Robotyka i kodowanie"
Uczestnicy zajęć zapoznają się z zestawem robotycznym LEGO MINDSTORMS EV3 i budują model TRACK 3R.


**************************************************

Język angielski metodą „Natural Approach”


**************************************************

Uczniowie klas 3c i 3d podczas zajęć "Język angielski dla średnio zaawansowanych". Uczniowie mają dodatkowe dwie godziny bezpłatnych zajęć, na których mogą poszerzać swoje kompetencje językowe, a także wyrównać ewentualne braki.

**************************************************

Uczestnicy zajęć Matematyka z Fizyką doskonalą umiejętności matematyczne w zakresie twierdzenia Pitagorasa i prowadzą pomiary fizyczne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach budżetu projektu.

**************************************************

Uczniowie podczas zajęć Matematyka z Fizyką poznają tajniki działania dźwigni, korzystając z pomocy dydaktycznych oraz tablicy multimedialnej i rzutnika zakupionych w ramach budżetu projektu.

 

**************************************************

Język angielski metodą Natural Approach

Gramatyka staje się o wiele łatwiejsza do zrozumienia, gdy przedstawia się ja w sposób ciekawy, np. za pomocą obrazków. Uczniowie na zajęciach poznają również tajniki gramatyki angielskiej za pomocą ciekawych historii, zdjęć lub ilustracji. W tym celu posługujemy się zakupionymi w ramach środków unijnych książkami z gramatyką obrazkową.

************************************************** 

 Laboratorium biologiczno-chemiczne

 Zajęcia dla klas II  - BUDOWA I SKŁAD KRWI - OBSERWACJE MIKROSKOPOWE.

**************************************************

 Laboratorium biologiczno-chemiczne

 DZIAŁANIE SODEM I MAGNEZEM NA WODĘ - OTRZYMYWANIE ZASAD.

**************************************************

Terapia przez sztukę, planowanie i wykonywanie wspólnej pracy plastycznej.

Zajęcia grupowe. Uczniowie wchodzą w rolę artysty, który na bazie pomysłów swoich i innych zaczyna tworzyć wspólne dzieło. Indywidualne dobieranie kolorów i kształtów jest podstawą, inspiracją do działania. Wszyscy uczestnicy zajęć kolejno domalowują, dorysowują, doklejają elementy pracy. Wspólne działanie kończy się powstaniem pracy plastycznej, której twórcami  są wszyscy uczestnicy zajęć. Tego typu zajęcia uczą współdziałania, podejmowania decyzji, pracy w grupie.

**************************************************

Laboratorium biologiczno-chemiczne dla klas II: PLANOWANIE I PRZEPROWADZANIE REAKCJI STRĄCENIOWYCH.

**************************************************

Uczestnicy zajęć Matematyka z Fizyką kl. III podczas zajęć o tematyce „Prawo Ohma"- uczniowie badali zależność natężenia prądu płynącego przez opornik od przyłożonego na jego końcach napięcia.

**************************************************

Uczniowie klas trzecich, uczestniczący w zajęciach Chemia z Fizyką, wykonują czynności praktyczne związane z konkretnymi pomiarami z optyki, prądu elektrycznego, przemian energii czy właściwości materii.

************************************************** 

Uczestnicy zajęć „Szansa dla dyslektyków" podczas ćwiczeń doskonalących logiczne myślenie, poprawną pisownię oraz wzbogacających zakres słownictwa czynnego.

**************************************************

Planowanie ścieżki edukacyjnej. 

**************************************************

Uczniowie z klas III - uczestnicy "Laboratorium biologiczno-chemicznego" na zajęciach w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

**************************************************

Język angielski metodą Natural Approach

W marcu tematem zajęć były wakacje. Uczniowie uczyli się meldować w hotelu, czytać regulaminy hotelowe jak również opisywać problemy w hotelu. Wakacje to nie tylko odpoczynek. Niektórzy podejmują się prac sezonowych. Korzystając z zasobów internetowych uczniowie obejrzeli krótkie filmiki ukazujące przykładowe rozmowy kwalifikacyjne oraz najczęściej popełniane błędy. Następnie wzięli udział w scenkach, w których część osób odgrywała role menadżerów biura turystycznego, restauracji w Dolinie Charlotty oraz hotelu „Royal Baltic”, pozostali uczniowie przygotowywali się do rozmów o przyjęcie do pracy na wakacje w charakterze przewodnika podróży, recepcjonisty oraz kelnera.

**************************************************

Uczestnicy projektu chętnie korzystają z tablicy interaktywnej umieszczonej w pracowni językowej. Na kwietniowych zajęciach sprawdzaliśmy zdobyty dotychczas zasób słownictwa rozwiązując na czas quizy o tematyce leksykalnej.

 **************************************************

Zajęcia "Biologia z chemią"- klasy III.

Dzięki nowym pomocom dydaktycznym możemy zgłębiać swoją wiedzę na temat budowy własnego organizmu. Uczymy się mierzyć ciśnienie tętnicze. Sprawdzamy czy olej zawiera kwas nasycony czy nienasycony.

**************************************************

Język angielski metodą „Natural Approach”

Jeżeli nie znasz lub nie pamiętasz słowa to pokaż to gestami lub mimiką twarzy. Uczniowie bawiąc się w pantomimę opisują i odgadują nazwy zawodów oraz wylosowane przez siebie sytuacje.

*************************************************

Zajęcia terapia pedagogiczna grupowa – Zaczarowane pudełko – quiz

Na zajęciach przeprowadzono quiz na temat okazywania emocji. Uczniowie losują pudełko, w którym znajduje się pytanie lub polecenie do wykonania. Uczniowie mają wyrazić emocje zgodne z opisem zadania. Za każde prawidłowo zrealizowane zadanie uczestnicy otrzymują nagrodę, srebrną kulę. Celem przeprowadzonych zajęć była nauka wyrażania emocji.

*************************************************

Język angielski metodą „Natural Approach”

Uczestnicy projektu mieli za zadanie znaleźć w zasobach internetowych, a także w Centrum Promocji Miasta Ustka, informacje na temat atrakcji turystycznych naszego miasta. Następnie na zajęciach przygotowywaliśmy krótkie informacje o wybranych atrakcjach w języku angielskim. W ramach zajęć grupa wraz z opiekunem udała się na spacer po Ustce, odgrywając wycieczkę zagraniczną mówiącą wyłącznie po angielsku. Wybrani uczniowie opisywali kolejno zwiedzane atrakcje takie jak: promenada, port, latarnia morska, ruchoma kładka, statek rejsowy Dragon, Bunkry Bluchera, Syrenka Ustecka, Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela, zabytkowe kino. Na koniec wszyscy udali się do Góry Lodowej, gdzie jedna z uczennic opisała tradycyjne i oryginalne smaki w j. angielskim.

*************************************************

 

Rok szkolny 2016/2017

Styczeń

Uczymy się bezpiecznie identyfikować roztwory różnych substancji chemicznych.

Przeprowadzamy reakcje spalania magnezu i syntezy siarki z żelazem; porównujemy właściwości substratów i produktów reakcji.

Odkrywanie drogą obserwacji, badań i eksperymentów to podstawowe metody pracy uczniów na zajęciach biologia z chemią w klasie II i III. Zajęcia realizowane są w ramach zadania, którego celem jest dostosowanie form i metod nauczania do indywidualnych możliwości oraz potrzeb edukacyjnych uczniów.

Modelowanie budowy DNA, odczytywanie kodu genetycznego w oparciu o tablice kodów. Zajęcia - biologia z chemią w kl. III

**************************************************

Ćwiczenia grafomotoryczne

**************************************************

Ledwo zaczął się Projekt „Rozwińmy żagle szans”, a uczniowie potrafią już odpowiedzieć na następujące pytania po hiszpańsku: ¿Cómo te llamas?, ¿De dónde eres?, ¿Qué es esto?, ¿Cómo se escribe tu nombre?, ¿Dónde vives?, ¿Qué tal?, ¿Eres español?, ¿Cuántos años tienes?, etc. Wszyscy zainteresowani znaczeniem powyższych pytań i ciekawi odpowiedzi w tym pięknym języku mogą skontaktować się z grupą hiszpańską. ¡Bienvenidos! Zapraszamy! ¡Adiós!

 **************************************************

Uczniowie uczą się opisywać angielskie słowa za pomocą mimiki, gestów czy też prostych wyrażeń. Jest to również forma zabawy, więc tak zwany lęk przed mówieniem zupełnie zanika.

Luty

13 lutego grupa uczniów uczęszczająca na zajęcia języka angielskiego metodą Natural Approach wzięła udział we wspólnym przyrządzaniu dań angielskich i amerykańskich według tradycyjnych receptur. Uczniowie podzieleni na trzy grupy przygotowali słynny „Yorkshire Puddings”, puszyste amerykańskie naleśniki z syropem klonowym oraz musem truskawkowym, a także kanapki z estragonową sałatką z kurczaka. Podczas wykonywanej pracy „młodzi kucharze” pod okiem prowadzącej zajęcia Katarzyny Kostrubiec mogli porozumiewać się wyłącznie w języku angielskim.

**************************************************

Zajęcia - biologia z chemią dla klas III - odkrywanie przez badanie i obserwacje; wykorzystanie lupy binokularnej do obserwacji budowy stawonogów i krystalicznej budowy substancji, min. różnych grup soli.

Obserwacje pod lupą binokularną -  budowa nasion roślin  nagonasiennych i okrytonasiennych, fragmenty mchów, widlaków i porostów.

Sporządzanie mieszanin i obserwacje mikroskopowe składu mieszanin; obserwacje okazów zoologicznych i botanicznych.

Badanie odczynu produktów spożywczych, napojów, owoców i warzyw, środków chemii gospodarczej na zajęciach biologia z chemią kl. III.

**************************************************

Interesujemy się budową i funkcjonowaniem organizmu człowieka, ale też budową innych organizmów. Potrafimy także sprawdzić, które roztwory przewodzą prąd. Ciągle doskonalimy swoje umiejętności.

**************************************************

Co jest gęstsze olej czy woda? Czy na mrówkę i słonia działa jednakowa siła wyporu? Czy na Ziemi i Księżycu zegar wskazuje tę samą godzinę? Na takie i inne pytania uczniowie szukają odpowiedzi, wykonując doświadczenia podczas „Laboratorium fizycznego”.

**************************************************

Uczniowie w ramach unijnych zajęć grupowych wypełniają ankietę badającą preferencje edukacyjno-zawodowe.

Marzec

Uczniowie poznają budowę komórek, prowadzą obserwacje mikroskopowe budowy tkanek, uczą się sporządzać proste preparaty mikroskopowe, doskonalą technikę mikroskopowania - zajęcia biologia z chemią w kl. III.

Otrzymywanie soli w reakcji zobojętniania i reakcji metalu z kwasem - zajęcia biologia z chemią w kl. III.

**************************************************

"Dzień Liczby  Pi" - projekt edukacyjny, przy którym pracowali uczestnicy zajęć matematyka z fizyką i chemia z fizyką.

**************************************************

Uczniowie klasy 2c podczas zajęć projektowych z języka angielskiego dla średnio zaawansowanych. Temat zajęć: Mój autoportret.

**************************************************

Uczestnicy zajęć – język angielski dla średnio zaawansowanych –  słuchają dialogów i układają w parach podobne z wykorzystaniem materiału podanego w zadaniu oraz prezentują wyniki swojej pracy.

**************************************************

Uczestnicy zajęć biologia z chemią dla klas III realizują zadania zaplanowane do projektu edukacyjnego „Kierunek zdrowie”.  Uczą się obliczać i interpretować wskaźnik BMI oraz przygotowują ulotkę „Nowa piramida żywieniowa” dla uczniów, pracowników szkoły i rodziców.

**************************************************

18 marca byliśmy uczestnikami zajęć prowadzonych przez wykładowców Akademii Pomorskiej. Mieliśmy okazję obejrzeć prawdziwe ludzkie kości, nawet takie, które mają kilka tysięcy lat. Na zajęciach z zoologii obserwowaliśmy pasożyty człowieka i rozmawialiśmy o ich doskonałych przystosowaniach do pasożytnictwa.

**************************************************

Podczas zajęć z fizyki na Akademii Pomorskiej w Słupsku uczestnicy „Laboratorium fizycznego” badali zależność wydłużenia sprężyny od przyłożonej siły oraz czas reakcji wzrokowej człowieka. Zostali zapoznani z cyfrowymi metodami pomiaru odległości i natężenia pola magnetycznego Ziemi.

**************************************************

Uczestnicy zajęć uczą się zamawiać w restauracji, korzystając z zaprojektowanych przez siebie kart menu. Biorą udział w scenkach, w których odgrywają rolę klientów oraz kelnerów.

**************************************************

 Kwiecień

Język angielski metodą „Natural Approach”

Zajęcia praktyczne w pizzerii w Ustce. Uczniowie odgrywają role klientów oraz kelnerów rozmawiając w języku angielskim.

**************************************************

29 kwietnia 10-osobowa grupa uczestników „Laboratorium biologiczno-chemicznego” już po raz drugi wzięła udział w zajęciach w Akademii Pomorskiej w Słupsku. W Zakładzie Zoologii wysłuchali wykładu dr Perlińskiego: „Tajemnice świata pierwotniaków”, a następnie obserwowali pod mikroskopem poruszające się pantofelki i wiciowce na preparatach, które sami wykonali.

W zakładzie Anatomii Człowieka pani dr Cymek przybliżyła uczniom budowę i czynności naszego serca. Następnie w dwuosobowych zespołach młodzież osobiście przeprowadzała preparację zastawek na sercach świni.

************************************************** 

Uczestnicy zajęć chemia z fizyką z klas II i III  brali udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Akademii Pomorskiej  w pracowni  fizyki  doświadczalnej. Uczniowie samodzielnie wykonywali  pomiary oraz wykresy przeprowadzonych przez siebie badań. Poznali ciekawe zabawki fizyczne i omówili ich działanie.

**************************************************

Uczestnicy zajęć „Laboratorium fizyczne”  badają od czego zależy siła wyporu działająca na zanurzone ciało i  wyznaczają jej wartość. Wyjaśniają, czy zanurzenie jachtu płynącego po jeziorze i morzu jest takie samo, dlaczego bryłka metalu tonie, a metalowy statek pływa i dlaczego Archimedes wołał „Eureka”.

**************************************************

Maj

Uczniowie klas III, podczas zajęć biologii z chemią, powtarzają wiadomości i doskonalą umiejętności z zakresu anatomii człowieka. Ćwiczą na modelach i prowadzą obserwacje preparatów świeżych - wieprzowej wątroby, serca i nerek.

**************************************************

Nasze gimnazjalistki z projektu „Rozwińmy żagle szans”: Aleksandra Czaja, Aleksandra Walinowicz i Natalia Jabłonowska dn.19 maja 2017 zaprezentowały swoje umiejętności z języka hiszpańskiego w gabinecie burmistrza Ustki pana Jacka Graczyka. Po prezentacji wywiązała się ciekawa rozmowa na temat 21 krajów, w których językiem ojczystym jest hiszpański. Uczennice przedstawiły też dowody, iż język ten jest obecnie drugim na świecie najczęściej używanym i nauczanym językiem po języku angielskim. Ponadto realizator zajęć, pan Artur Ruciński w celu lepszego przyswojenia przez uczniów słownictwa w języku hiszpańskim dn.23 maja 2017 poszedł z uczestnikami na plażę, aby w naturalny sposób uczyć się różnych wyrażeń. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na dwa pytania: ¿Qué podemos ver en nuestra ciudad? (Co możemy zobaczyć w naszym mieście?) oraz ¿Qué podemos hacer en la playa? (Co możemy robić na plaży?). Podczas wycieczki na plażę nauczyciel opisywał otoczenie po hiszpańsku, zadawał dużo pytań a uczestnicy projektu na nie odpowiadali. Już w drodze powrotnej uczniowie nauczyli się takich słów i wyrażeń jak m.in.: znak drogowy (señal de tránsito), chodnik (acera), budynki (edificios), drzewa (árboles), gałęzie (ramas), liście (hojas), ptaki (pájaros), mewy (gaviotas), piasek (arena), muszelki (conchitas), opalać się (tomar el sol), odpoczywać (descansar), pływać (nadar), kąpać się (bañarse), itd. To niesamowite jak skutecznym sposobem przyswajania słownictwa okazało się częste powtarzanie wyrazów, wizualizacja, dotyk i zapachy natury.

**************************************************

Język angielski metodą Natural Approach

Uczniowie, wykorzystując poznane słownictwo dotyczące garderoby, opisują modelki przedstawione na zdjęciach oraz wyrażają osobistą opinię na temat mody.